Tegen 2050 moet elk huis en appartement in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een nieuwbouwwoning waarvoor de vergunning in 2015 werd aangevraagd.
Vandaag de dag voldoet amper 4,6% van de bijna 3 miljoen huizen en appartementen in Vlaanderen aan dit streefdoel voor 2050.

Werk aan de winkel dus!

  • Wie een gezinswoning koopt en die binnen 5 jaar na aankoop grondig energetisch renoveert (IER) moet minder verkooprechten betalen. Namelijk 5% ipv 6%. Voor koopovereenkomsten die sinds dit jaar zijn afgesloten en wie zich bij aankoop onmiddellijk engageert om de woning te slopen en heropbouwen geldt dit lagere tarief ook.
  • In principe moet er op een nieuwbouwwoning 21% btw worden betaald, maar voor wie sloopt en heropbouwt is twee jaar lang een uitzondering gemaakt en komen veel woningen in aanmerking voor een tarief van 6%. Komt uw woning toch niet in aanmerking? Dan kunt u een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro krijgen.
  • Nog kan u sinds dit jaar 60.000 euro gratis lenen bij de Vlaamse overheid als u een woning koopt of erft en die energiezuiniger maakt
  • Ligt het E-peil na de renovatie op maximum E60 dan moet u als eigenaar vijf jaar lang geen onroerende voorheffing betalen.

Liever gepersonaliseerd advies?

  • Dankzij een EPC verslag kan je zien of uw woning ‘in orde’ is. Het geeft een gericht renovatieadvies en geeft een indicatie van de investeringskosten.
  • Daken- en gevelscans: die tonen waar er warmte verloren gaat gebeurt op gemeentelijk initiatief
  • Coaches: geven extra begeleiding in het renoveren en energiezuiniger maken van uw woning. Ze kunnen een plan van aanpak opstellen, offertes verzamelen en premies aanvragen.

Verschueren S. (2021, 27 maart) Hoe de Vlaamse overheid u aan het renoveren wil krijgen. Geraadpleegd van: https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/hoe-de-vlaamse-overheid-u-aan-het-renoveren-wil-krijgen/10294077